View My Stats

Thursday, 8 November 2012

ಸ್ನೇಹಾನಾ-ದ್ವೇಷಾನಾ !?!


ನಾನು ಜಗಳ ಬೇಡವೆಂದೆ
ನೀನಾಗಲೆ ಕದನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ

ನೀನು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೆಟ್ಟು
ಮಾಡಿತು ನನ್ನನ್ನು ಮೊದಿಲಿಗಿಂತ ಗಟ್ಟಿ

ನೀನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲ್ಲ
ನಾನೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ



ನೀನು ನನಗೆ ಬೀಳಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ
ನಾನು ನಿನಗೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ..


ನೀನು ಹೇಳಿದಂತೆ.....,,

ನಮ್ಮಂತೆ ಯಾರೂ ಜಗಳ ಆಡಲಾರರು
ಸ್ನೇಹವನ್ನೂ ನಮ್ಮಂತೆ ಯಾರು ಮಾಡಲಾರರು

ನನ್ನ ಜೀವದ ಗೆಳತಿ,ಸಂತೋಷದ ಒಡತಿ :)

Sunday, 24 June 2012

ಪೇಸ್-ಭೂಪತಿ ಕಲಹಕ್ಕೆ ಸಾನಿಯಾ ಕಾರಣ??


ಈ ಖಾಸಗಿ ನ್ಯೂಸ ವಾಹಿನಿಯರ ವರ್ತನೆಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕೊ ತಿಳಿಯದು, ತಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್ ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಾತಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವುದು ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ...

ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿದೆ, ಅದು ಪೇಸ್-ಭೂಪತಿ ಅವರ ನಡುವಿನ ದ್ವೇಷದ ಕುರಿತಾಗಿ.. ಈ ನ್ಯೂಸ ಮಹಾಶಯರು ಅದರ ರಹಸ್ಯ ಭೇದಿಸಲು ಹೊರಟರು, ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದೊಂದು ಕಾರಣಗಳೊ, ವ್ಹಾವ್ಹಾ :/ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ... ಪಕ್ಕಾ 'ಮಾಸ್'ಪದಗಳಾನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೋಂಡು, ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆದು ತಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೋಂಡರು.. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಕೆಲವೋಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯಬೇಡಿ, ಇದು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್'ನವರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಮತ್ತು ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ  ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು...

             
                                                        **** " ಹೆಡ್ ಲೈನ್ " ****
                                     ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜ ಅವರು ಪೇಸ್-ಭೂಪತಿ ಕಲಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣ???

(ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು)
 * ಹೌದು, ಈ ಇಬ್ಬರ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಸಾನಿಯಾ ಅವರೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ
 * ಮಿಶ್ರಡಬಲ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಸಾನಿಯ ಆಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮನಸ್ಥಾಪವಾಯಿತು.
 * ಸಾನಿಯಾ ಅವರು ಭೂಪತಿ ಜೊತೆ ಆಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪೇಸ್'ಗೆ ಭೂಪತಿ ಮೇಲೆ ಕೋಪ..
 * ಸಾನಿಯ ಅವರು ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಆಟಕ್ಕಿಂತ, ಮೈಮಾಟ ತೋರಿಸಿವುದಕ್ಕಾಗಿಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ
 * ಪೇಸ್-ಭೂಪತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮಹಾರಸಿಕರು, ಅವರು ಸಾನಿಯಾ ಅವರ್ ಜೊತೆ ಆಡಲು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು..
 * ಸಾನಿಯ ಜೊತೆ ಆಡಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೇಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅವರ ಜೊತೆ ದೇಶ-ವಿದೇಶ ಸುತ್ತಾಡಿ ಮಜಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿದ್ದರು (ಅಂದ್ರೆ ಸಾನಿಯ ಮಜಾ ಮಾಡುವ ವಸ್ತುವೆ?? ಛ್ಹಿ)
 * ಸಾನಿಯ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ
 * ಸಾನಿಯ ಅವರು ಭೂಪತಿಯ ಬಳಿ, ಪೇಸ'ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ , ಭೂಪತಿ ಪೇಸ್'ರ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ..
 * ಇನ್ನೂ ಅವರಿಬ್ಬರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ತಂದಿದ್ದಾರೆ
 * ಅವರಿಬ್ಬರು ಕಾಮಾಪೇಕ್ಷಿಗಳು ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೆ ಎರಡೆರಡು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು
 * ಇನ್ನು ಅವರ ಹಳೆಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾನ್ನೂ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಅವರಿಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರ ಕೊಟ್ಟರು..


ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ, ಈಗಿನ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕುರಿತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ.. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲೆ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವುದು ಸರಿಯಾ??
ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾನಿಯಮಿರ್ಜ ಅವರು ಪೇಸ್-ಭೂಪತಿಯವರ ನಡುವಿನ ಮನಸ್ಥಾಪಕ್ಕೆ ಬಾಗಶಃ(ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ್) ಕಾರಣವಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವುದಕೂ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ.. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸಾನಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿ, ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ವಿಲನ್'ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬಾರದು... ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿದವರು...
ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ಲಿನವರೇ.... ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾಂತ್ರಿಕರಾಗಬೇಡಿ,  ಸತ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಆಗಲೂ ಜನ ಖಂಡಿತ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ.

Wednesday, 6 June 2012

cleaner India


friends.. this is quite long one, but a very much worth, so if u spend few mins in reading this, true India well-wishers wont regret later, u do if u dint read this.... 




and u r free to pass coments....




India is dirty. The black plaster on my feet, socks, trousers and lungs is carcinogenic proof of that. Litter is the streets. Litter, and whatever else anyone caught short might feel like leaving behind by the side of the road. The fog that hangs within Delhi is chokingly evident, the revolting stench of open sewer is unavoidably oppressive, and the
crap that lines the pavement, literally crap sometimes, is just there.


And always there.


It’s quite common to see someone relieving themselves, both numbers, by the side of the road or rail. Where else do you go? There are no public toilets and most of the households, including those stacked three high on top of each other, have no access to running water. The streets and railways are the public lavatory. It’s common knowledge and the subject of many an Indian travelogue, but it’s sometimes taken just a little too literally by over-enthusiastic travellers.


Initial disbelief or disgust eventually leads to an acceptance. It’s their country after all. But, as with anyone wanting to blend in, this can present you with a dilemma. Just where exactly do they draw the line? And what exactly is within those lines? And who exactly do you have to pay to get the lines drawn (but that’s another story altogether).


An Australian girl on our bus was unfortunate enough to have found herself with sporadically urgent stomach problems on a fourteen-hour journey. She, quite admirably, would get off at the various five-minute stops to settle whatever intestinal disagreement she had, in full view of the bus and anyone who cared, or dared to be watching. This went on throughout the night until we arrived at one of the customary twenty-minute service stops. Here, she proceeded to go through the usual, but desperate motions of finding a bush, manoeuvring herself into position and engaging in whatever comes next. It was only then that she realised, not only was there a perfectly acceptable, and surprisingly clean toilet facility in the service station only ten metres away, but that she had just soiled the entrance to the only house within visible distance. The once proud owners of the service station, with its impeccable washroom, and almost certainly adjoining house as well, watched in confused anguish as the flustered woman scurried back onto the bus.


More than just a metaphorical line was crossed that night. I’m not sure whether the poor house cleaner would have paused to reflect on this, as she cursed those filthy westerners with their filthy habits.


But India is full of contradictions. The shower is, according to Hussein – the mini Maharaja of Udaipur – an Indian invention. Back in the days of the Raj the British were still only having baths once a week, most likely depending
on how clean their underpants were at the time. Indians religiously, quite literally religiously, wash themselves every morning without fail and this habit passed on to the British. The shower has clearly evolved, an Indian shower is often a bucket, but the concept still stands. Indians were astonished at how the British could bear to consider themselves ‘washed’ in a tub of their own dirty water. Yet, every day I see Indians scrub themselves ‘clean’ in effluent from ten thousand tubs of dirty water.


The sandwich and chai vendors, soup and samosa sellers, along with many others on the trains, do very good business. From as early as politely possible until the last few passengers are nodding off, the stuttering call of “Chai CHAI chai Chai!!”, or the howling “SamooOOOOOSa!” ring out through the carriage. The food and drink supply is endless but there is not a single rubbish bin in sight. That is, if you haven’t yet realised that the ‘bin’ is in fact the endless expanse of railway track and adjoining countryside racing past. I learnt to appreciate the merits of this
facility, inexcusable as it really is, on one journey in particular.


I knew that everyone else simply dropped their plastic cups and plates out the window, without even a first thought, but I just couldn’t do it. I was determined to show the rest of my small section of the carriage how possible it was not to litter. So, morally smug, I left my cup on the fold-down table in front, glancing critically at anyone disposing of their’s in an inappropriate manner. Words can’t do justice to the speed at which the wind, the wind I really should have expected travelling in a train with the windows open, snatched up the feeble plastic cup and spread a surprisingly large amount, considering I’d thought it finished, of cold tea across the carriage. I was fortunate enough to take most of the hit myself but the fallout area was still quite a generous one. I slightly stained the beautiful white trousers of one unlucky Sikh but he smiled and accepted my apology. Or he accepted that the enormous brown stain on my trousers was punishment
enough for this filthy westerner.


The sign outside Delhi’s Simri park reads the usual – “No Dogs after 5.30,” “No loud music,” “No ball games,” “No sticking of biles.” Whilst ‘Biles’ should probably be ‘bills’, or ‘advertising’, the sign is really far more
relevant in its mispelt form. Bile is not an easy substance to regurgitate, let alone stick to anything, but they give it a good go. There’s absolutely nothing more common, and less appealing than the sound of someone’s healthy, phlegm-raking spit. And there are some fine examples, with distance covered, volume, impact and rebound, all being
essential components.


Ali was our Agran rickshaw driver, who waited for us while we admired the Taj Mahal – that dazzlingly grand
world wonder. On our return, walking towards us, arms open in greeting, he produced such an incredibly impressive fountain of red betel-drenched saliva and spray (although it’s really much, much more than that), with such a magnificent, slow-motioned toss of the head, that the Taj visibly paled in comparison.


Indian dirt is too vast a topic to even touch on – Indians themselves don’t even sit down on the ground. They’ve developed a special do-it-anywhere squat that they’re capable of maintaining for hours as they work or wait, bottoms
hanging perilously close to a regurgitated dead rat or a suspiciously black stain of sorts.


It’s important to emphasise that India is very, very dirty, but Indians are not. In fact, Indians are some of the
best-groomed people I’ve ever seen, met or snuggled up to in a cold train carriage. No one smells. It may seem like a ridiculous comment to make, but it’s true. Out of interest, I’ve been almost predatory in my
search for an overly odorous Indian and I’ve yet to find one

Saturday, 17 March 2012

Dr. Kalam sir - a visit to SDMCET dharwad


was at SDMCET where 'his Excellency Dr. A.P.J. Abdul Kalam Visited n did the honors of Launching of What Can I Give Mission Karnataka Chapter...

Wow...!! I cant believe my eyes..!! Saw Mr. Abdul Kalam in my own eyes... he is my role model.. Idol... Man of nation.. was called People's President during his presidential-ship...

That amazing 15 mins talk... i can never forget in my life ever... :)

APJ sir Started with.. " good evening my dear friends..... " and then went on and on and ooon... :) :)

Very excellent speech, applause all the way, cheerings.. Wow man.. it was just amazing Atmosphere...

I Like to share some of his thoughts about the youth of India, and some of the OATHs we took,,,, which he shared with us today here in SDMCET

*************************************************************

Instead of thinking "What can i give" to the nation, people will  jst think "What can i take" from the same.. :( this is wat the reason for lagging of India....

*************************************************************
Youth should think of Removing Corruption right from their home,... then we can see a beautiful India...

*************************************************************

#oath 1->  I'll make my mom smile
                 I'll make my mom smile
                 I'll make my mom smile
             
               If my mom smiles,            
                   Home will be happy.
              If Home is happy,,
                   Society will be happy
              If Society is happy
                   State will be happy..
              If State is happy,
                   INDIA will be happy
                   
                            :) :) :)

**************************************************************
smile =>
         
         Harmony in home =>
                 
                     Order in Nation =>
                           
                             Peace in the world :)

**************************************************************

#oath 2 ->

              I'm born with Potential

              I'm born with Goodness

              I'm born with Ideas n Born

              I'm born with Greatness

              I'm born with Wings.... :)


Am Not Meant For Crawling Because I've Wings....

               I'l Fly... I'l Fly... I'l Fly...


**************************************************************
#oath 3 -> I've Courage to think differently

                 I've Courage to Change Society

                 I've Courage to Invent

                 I've Courage to Travel to un-exploded places

                 I've Courage to Combat the Problem

                 I've Courage to Succeed
                     
        These are the Unique Qualities Of the Youth....

As the Youth of the Nation, I'll Wor with Courage to Suceed...

**************************************************************


hmmm thatz it for today... Short but Very Sharp words.. Inspiring Youth... wow.. Take a Bow Kalam ji... Hats off to you...




Friday, 16 March 2012

ಸಚಿನ್=ಸಹಸ್ರ ಚಿನ್ನ


ನೂರು ಶತಕಗಳ ಸರದಾರ
ಸಚಿನ್ ರಮೇಶ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ

ನೂರು ನೂರುಗಳು
ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಆಯಿತು
ಸಹಸ್ರ ಕೋಟಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ
ಮನದ ಆಸೆ ತುಂಬಿತು

ಇವನು ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವೆಲ್ಲಿ
ಅವುಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವಂತ ಕಲಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ
ನಿನ್ನ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಪಯಣ ಹೀಗೆ ಸಾಗುತಿರಲಿ
ನಿನ್ನಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್'ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ಸಿಗಲಿ