View My Stats

Monday, 20 February 2012

ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ-ಕವನ ಬರೆ- ೧೨

ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಿನದ ರೂಪಾಯಿ
ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯ
ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಭದ್ರ ಅಡಿಪಾಯ
ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ನಮಗಿಲ್ಲ ಅಪಾಯ


No comments:

Post a Comment