View My Stats

Tuesday, 17 January 2012

ಸೂರ್ಯನಮಸ್ಕಾರ: ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗ

ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ

ವೇದಗಳಲ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಏಳಿಗೆ ವರ್ಧಿಸಲು ಸೂರ್ಯದೇವನನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ಹಲವಾರು ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿವೆ. ಈ ವೈದಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಕೆಲವು ನಿತ್ಯಾವಿಧಿಗಳು (ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡುವ ನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ) ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದವು. ಈ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂದು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರದ ಅಭ್ಯಾಸ ರೂಪಗಳು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ . ಇಂತಹ ಎರಡು ಜನಪ್ರಿಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು "ಟ್ರುಚ ಕಪ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ" ಮತ್ತು "ಆದಿತ್ಯ ಪ್ರಸ್ನ" ಆಗಿವೆ
ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ
ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯಂ [3] [4] ಸೂರ್ಯನ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಆಚರಣೆ. ಇದು ರಾವಣನ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದ ಮೊದಲು,  ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿಗಳು ಶ್ರೀ ರಾಮನಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುವ ವಿಧ. ಇದು ರಾಮಾಯಣದ "ಯುದ್ಧ ಕಾಂಡ"ದ  ಅಧ್ಯಾಯ 107 ರಲ್ಲಿ  ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
Step by step...


೧]  (ॐ मित्राय नमः)Pranamasana
೨]  (ॐ रवये नमः)Hasta Uttanasana
೩]  (ॐ सूर्याय नमः)

3 Hastapaadasana
೪]  (ॐ भानवे नमः)4 Aekpaadprasarnaasana 
೫]  (ॐ खगाय नमः)
5 Dandasana

೬]  (ॐ पूष्णे नमः)

6 Ashtanga Namaskara
೭]  (ॐ हिरण्यगर्भाय नमः)
 7 Bhujangasana


೮]  (ॐ मरीचये नमः)8 Adho Mukha Svanasana


೯]  (ॐ आदित्याय नमः)
9 Ashwa Sanchalanasana 

೧೦] (ॐ सवित्रे नमः)

 10 Uttanasana
೧೧] (ॐ अर्काय नमः)

Hasta Uttanasana


೧೨] (ॐ भास्कराय नमः)

Pranamasana


ಆಚರಣೆ ಹೇಗೆ...
@ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೋಗಾಸನದ ಹಾಗೆ ಕೇವಲ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಹಾರ ನಂತರ ನಮಸ್ಕಾರದ ಮೊದಲು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಅಂತರ ಇರಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಗಿನಜಾವ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
@ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಚಾಪೆ ಅಥವಾ ವಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಬಾರದು
@ ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ, 12 ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ (3 ರಿಂದ 6) ಕಡಿಮೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು, ತದನಂತರ ಕ್ರಮೇಣ ಒಂದು ವಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ 12 ನಮಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು
@ ಶವಾಸನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು

@ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಗಳು ಆಸನಗಳು ಜೊತೆ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಆಗಿದೆ.
@ ಮಂತ್ರಗಳು ಪ್ರತಿ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ  ಒಟ್ಟು  8 ವಿವಿಧ ಭಂಗಿಗಳು, ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 12 ನಿಲುವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇವೆ.     
@ ಕೆಲವು ಆಸನಗಳು ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರದ ಅದೇ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.
@ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಯೋಗ ಭಂಗಿಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ
@ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೂರ್ಯೋದಯ (ಪೂರ್ವ)   ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ (ಪಶ್ಚಿಮ) ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಖಮಾಡಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉಪಯೋಗಗಳು
1>   ನೀವು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಭ್ಯಾಸ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸ  ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ವ್ಯಾಯಾಮ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಥವಾ ಗಾಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಬಿಗಿಯಾಗುವಿಕೆ(stiffness) ಶಮನಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ನವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. . ದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಅಪ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೀರಿ. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿಗಳಿಸುತ್ತದೆ..
2> ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇವಲ ನಿಮಗೆ ಮಹಾನ್ ಫ್ಲಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನೀಡಿ ನಿಮ್ಮ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ದೇಹದ ಸುಸ್ಥಿತಿ ಕಾಪಾಡುವುದಲ್ಲದೆ (ನಿಮ್ಮ ಕೀಲುಗಳು, ಅಸ್ಥಿಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಮತ್ತು ಫ್ಲಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ನಿಲುವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ) ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತೀ ಉತ್ತಮ

3>ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಹುತೇಕ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ : ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹೃದಯವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಡುತ್ತದೆ), ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ನರಮಂಡಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಕೂಡ...
4>ಇದು ಥೈರಾಯ್ಡ್, ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ರಂಥಿ, endocrinal ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
5>ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆ  ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ
6>ನಿಮಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ, ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ಉತ್ತೇಜಕಗಳು ಬಳಸದೆ ನೀವು ನಿದ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

•7> ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ದೈನಂದಿನ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಯಾರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಒಂದು  ಸಾವಿರ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೀಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದೇ ಇಲ್ಲ.

3 comments:

 1. ಜನರಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಸನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಜವಾಗಲೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ.
  ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೀಗೆ ಸಾಗುತಿರಲಿ.

  ReplyDelete
 2. ಸೂರ್ಯನಮಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿ,
  ಇದರಲ್ಲಿ 18 steps ಇರುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೂ ಇವೆ.
  ಅದಲ್ಲದೆ ಚಂದ್ರನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಬ ಅಭ್ಯಾಸವೂ ಇದೆ !
  ಇದನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅಲ್ಲದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾದಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
  ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರುವವರು ದಿನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಸೂರ್ಯನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದೇಹದ ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
  ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದವರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಧಿಕರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವು, ಕಾಲಿನ ನೋವು ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಸಬಹುದು.
  ಸರಿಯಾದ ಗುರುವಿನ ಮುಖೇನ ಕಲಿಯುವುದೂ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ.

  ReplyDelete
 3. ಸುವ್ವಕ್ಕ ದನ್ಯವಾದಗಳು..

  ReplyDelete