View My Stats

Monday, 30 January 2012


ನಿನ್ನ ಸನಿಹ ಬಯಸಿ ಬಂದೆ ನಾ
ನಿಂತೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಾಣಲು
ಬಂದಿತ್ತು ನನ್ನ ಸರದಿ...
ಮೈ ಮರೆತೆ ನಿನ್ನಾನಂದವ ನೋಡುತ
ನೀ ನಡೆದೆ ನಿನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯ ಅರೆಸಿ,
ನನ್ನ ದೂಡುತ..
ಈ ಪುಟ್ಟ ಹೃದಯ ಚೂರು ಮಾಡುತ..

No comments:

Post a Comment